Usługi

 

Zakres naszego wsparcia biznesowego

 • Rekrutacja i selekcja
 • Audyty
 • Rozwój pracowników
 • Doradztwo personalne
 • Administracja personalna
 • Coaching kariery

Rekrutacja i selekcja

Pozyskujemy kandydatów na wszystkie stanowiska pracy: szeregowe, specjalistyczne oraz menedżerskie. Metody pozyskania pracowników dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów oraz do funkcji, jaką pracownik będzie pełnił w organizacji. Jesteśmy headhunterami doskonale diagnozującymi potrzeby biznesowe Klienta, jesteśmy grupą ekspertów pracujących w opraciu o metody direct search i executive search. Każdy kandydat może być przez nas oceniany za pomocą wywiadów kompetencyjnych, testów psychometrycznych oraz metody assessment center, weryfikujemy także referencje kandydatów. 

Audyty

Na życzenie Klientów, prowadzimy badania opinii pracowników. Nasze działania w tym zakresie obejmują: ustalenie celów badania, zapoznanie się ze specyfiką firmy, opracowanie kwestionariusza badawczego, przeprowadzenie badania, opracowanie wyników badania i raportu końcowego. Rodzaje audytów:

 • Badania opinii i satysfakcji pracowników
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych
 • Audyt funkcji personalnej i kadrowy
 • Audyt kompetencyjny
 • Exit interview

 

Doradztwo Personalne

Towarzyszymy naszym klientom w codziennym funkcjonowaniu     w miejscu pracy i wspomagamy osobiście ich rozwój zawodowy. Stymulujemy menedżerów do ich indywidualnego rozwoju. Pełnimy role coachów i mentorów. Towarzyszymy managerom w procesie doskonalenia umiejętności menedżerskich pod okiem osoby doświadczonej, praktyka i teoretyka w jednym. Inspirujemy, radzimy, wspieramy rozwój talentów, otwieramy nowe drzwi, za którymi jest zrozumienie drugiego człowieka i nowy styl współpracy z ludźmi. 

Rozwój pracowników

Do rozwoju pracowników podchodzimy w sposób kompleksowy      i holistyczny. Wychodzimy z założenia, że tylko właściwie zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe oraz doskonałe zrozumienie roli pracownika wewnątrzorganizacji, mogą być punktem wyjścia do zaplanowania właściwego procesu rozwojowego. Projektowane przez nas programy rozwojowe są ściśle skorelowane z potrzebami biznesowymi. Dostarczamy narzędzia i metody poprawiające skuteczność bądź efektywność pracy na stanowiskach pracy. Prowadzimy sesje mentoringowe i coachingowe, budujemy programy zarządzania talentami, wdrażamy systemy zarządzania przez kompetencje, opracowywujemy i wdrażamy SOP. 

Administracja

Nasza oferta obejmuje szeroką gamę usług outsourcingu działalności kadrowo-płacowej pracodawcy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wykonujemy swoją pracę sprawnie, szybko i w zgodności     z obowiązującymi przepisami prawa. Świadczymy usługi:

 • Tworzenia regulaminów i procedur personalno-kadrowych
 • Administrowania aktami osobowymi
 • Outsourcingu kadrowo-płacowego
 • Programów outplacementowych

Coaching Kariery

Coaching kariery / doradztwo w karierze jest odpowiedzią na nasze różne potrzeby związane z życiem zawodowym, a udział w sesjach doradczych wspomaga w mierzeniu się z wyzwaniami codziennego życia zawodowego. Coach kariery, pracując na realnych zasobach Klienta, może go wspierać:

 • we właściwym zaplanowaniu rozwoju zawodowego,
 • w planowaniu zmiany pracy i w świadomym zarządzaniu swoją karierą zawodową,
 • w ustaleniu nowych celów zawodowych,
 • reorientacji zawodowej, gdy Klient czuje brak satysfakcji           z pracy, brak motywacji czy wypalenie zawodowe.

Więcej szczegółów znajdziesz na:

www.coaching-kariery.com

Agencja Doradztwa Personalnego Ingenium Katarzyna Fijałkowska

rekrutacja@ingeniumhr.pl

+48 516 728 804

Nr Rejestru Agencji Doradztwa Personalnego: 5319